Behövs ESD-skydd vid arbete med LED-moduler
Ja. LED-produkter är elektroniska komponenter och därför mycket känsliga för elektrostatisk urladdning. För att undvika ESD-skador måste moduler hanteras, förpackas och lagras i ESD-skyddad omgivning. Mer information finns i dokumentet "EOS/ESD-anvisningar".