Integritetspolicy

2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av en ny förordning, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en dataskyddsförordning som gäller inom EU och ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). Mycket inom GDPR är likt PuL, däremot ställs det högre krav på oss som behandlar dina personuppgifter.

WLK är ansvarig för behandlingen av våra företagskunders personuppgifter.

Om du är nyfiken på hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och vilka rättigheter du som företagskund har kan du läsa vidare i vår Integritetspolicy.