Nyheter

Konfiguration via elnätet – ready2mains programmering

Med ready2mains programmerare från Tridonic kan information för konfigurering snabbt överföras via elnätskabel till LED-driftdon i armatur. Inget extra gränssnitt behövs eller ytterligare kabeldragning. Kommandon överförs digitalt enkelt via fasstyrning.

För armaturtillverkare kan programmeraren användas inom produktion med automatiserad konfiguration av armaturer via elnätet. Programmeringsfunktionalitet med hög flexibilitet kan integreras.
Programmeraren för ready2mains gränssnittet stödjer olika protokoll även DALI via integrerad DALI/USB interface och U6Me2 för utomhussektorn. Vid behov kan även manuell programmering via knappsats användas.