LED och flimmer

Flimrande belysning kan orsaka många problem med allt från hälsoeffekter, säkerhetsaspekter till tekniska problem. Flimmer är inget nytt fenomen som uppstått med LED-tekniken. Traditionella ljuskällor ger också upphov till flimmer.

Hur påverkar flimmer

Mänsklig påverkan:

Säkerhetsaspekter:

Annan elektrisk utrustning:

Vad är TLA?

Flimmer ingår i samlingsnamnet Temporal Light Artefacts, TLA, vilket innebär en återkommande förändring av ljusetflödet över tid och som i dessa fall även är en oönskad störning.
Inom TLA ingår:

Vad är det som påverkar att belysningen flimrar och vad kan man göra åt det?

Flimmer och belysning har inte enbart att göra med LED-tekniken men orsakerna till att just LED-ljuskällor flimrar kan vara flera. En del är att LED omedelbart svarar på alla förändringar som sker i strömförsörjningen. Dioden lyser mycket eller lite allt efter hur mycket ström den matas med. Och eftersom ström modulerar så förses LED-driftdon och ljuskällor med kondensator som ska jämna ut de svackor som uppstår med moduleringen. Om kondensatorn inte kan lagra tillräckligt med energi för att hålla kvar ljusflödet på en jämn nivå, så uppstår flimmer, ofta i samband med användning av undermåliga produkter och felaktiga installationer. Det är viktigt att tänka på att det kan skilja i de tekniska specifikationerna från tillverkarna.

Drivdonens påverkan på flimmer

Det finns många faktorer som påverkar om en ljuskälla flimrar. Hur driftdonen är tillverkade har en ytterst stor påverkan på om belysningen kommer flimra. Även vilken dimteknik som används är betydelsefullt. Tridonics LED-drivdon har testats i flera år för att se hur deras drivdon förhåller sig till den genomsnittliga gränsen som mätts för att detektera flimmer vid olika frekvenser. När det gäller drivdon handlar det istället om rippel eftersom donen inte lyser. Och Tridonics gränsvärden är väldigt strikta gällande hur driftdonen hanterar rippel. I miljöer där människor vistas mycket bör rippelnivån inte vara högre än 5 procent. Tridonics produkter utmärker sig när det gäller att hålla en bra kvalitetsnivå gällande flimmer. Flera branschorganisationer som Belysningsbranschen, Lighting Europe och ZVEI arbetar med att definiera nationella rekommendationer.

Kan man mäta flimmer?

Idag finns det inga bra slutgiltiga standarder för att mäta flimmer och heller inga några bra verktyg för att testa flimmernivån i en belysningsinstallation. Men att det skulle gå att kontrollera med hjälp av mobilkameran är en myt. Allt beror på frekvensen i kameran. Om den inte matchar belysningen så kan en riktigt bra belysning se ut att flimra ovanligt mycket medans en dålig se helt ok ut.

Använd seriösa tillverkare

Det viktiga är att använda sig av seriösa tillverkare som testar produkterna och uppger informationen korrekt och lättillgängligt.
Armaturtillverkarna bör ange flimmernivåer och tillverkare av driftdon rippelnivåer.

Vad säger branschen om hanteringen av flimmer?

Det finns många publikationer i ämnet. Här hänvisar vi till två artiklar som den senaste tiden berört ämnet flimmer och dess problematik för hela belysningsbranschen.

Artikel i Effekt nr2 2018: I denna artikel går WLKs Tekniska Chef igenom hur flimmer uppstår och hur du kan tänka när du ska göra ett val mellan olika typer av ljuskällor och driftdon för LED.

Artikel i Ljuskultur hösten 2018: I denna artikel har Belysningsbranschens Tekniska kommitté gått igenom diskussioner som varit de senaste åren och rett ut frågeställningarna.