Utfasning av cirkellysrör

EU har beslutat att alla T5 cirkellysrör kommer att fasas ut och sluta säljas på marknaden med start den 24 februari 2023. Enligt Belysningsbranschens beräkningar berörs så många som 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren. WLK guidar dig till vad du behöver veta om omställningen. 

Dagens cirkellysrör innehåller giftigt kvicksilver

EU beslutade år 2021 att stegvis fasa ut cirkellysrör och andra energislukande lysrör som innehåller giftigt kvicksilver. Det är en del av EU:s miljöstrategi för att minska klimatpåverkan och skydda människors hälsa. Alla raka lysrör (T5 och T8), kompaktlysrör samt cirkellysrör för allmänbelysning kommer alltså försvinna från marknaden under 2023. Du kan läsa mer på Energimyndighetens hemsida.

Vilka alternativ kan jag använda istället för cirkellysrör?

Det bästa är att byta ut dina gamla lysrör mot LED-belysning. Dessa är mycket mer energieffektiva, har längre livslängd och ger flimmerfritt ljus av hög kvalitet. Fördelar med LED-driftdon:

LED-driftdon för armaturtillverkare, elinstallatörer och anläggningsägare

WLK hjälper armaturtillverkare, elinstallatörer och anläggningsägare att uppdatera sina lysdon till moderna LED-varianter. Oavsett om du är ny eller befintlig kund hos oss hjälper vi dig att byta ut dina lysrör mot LED drivers, moduler och armaturer som uppfyller de nya lagkraven. Hos oss hittar du:

OEM service med specialbyggda belysningslösningar

Vill du ha komplett OEM service där vi specialbygger en LED-lösning för din verksamhet? Vi har genom åren levererat skräddarsydda Welight LEDline-lösningar för inom- och utomhusmiljö.  Vi fick t.ex. i uppdrag att förse entrén och kapprummet på Grand Hôtel i Stockholm med profiler. Även den fasta bänkarmaturen och pulpetbelysningen i Plenisalen i Riksdagshuset.

Vi monterar profiler i de längder som efterfrågas genom att använda delar från våra produktgrupper med:

Exempel på en komplett LED-profil:

Utfasning av cirkellysrör – för planetens skull

Vi på WLK vill agera på ett ansvarsfullt sätt för att bidra till en mer hållbar framtid för kommande generationer. Genom att informera om och tillämpa EU:s utfasning av cirkellysrör kan vi alla skydda miljön. 

WLK hjälper skolor, myndigheter och företag att byta till LED-alternativ. På så vis kan vi minska energiförbrukningen och sänka elkostnaderna, samtidigt som vi gör skillnad för planeten.