Om WLK

Över 45 år i ljusets tjänst

Wennerström Ljuskontroll AB – WLK grundades redan 1970 som ett handelsbolag under namnet Wennerström & Co. Idag, över 45 år senare, är vi ett teknikförsäljningsbolag som är specialiserat på belysningskomponenter och systemlösningar för styrning och övervakning. WLK har idag 18 medarbetare och företaget tillhör sedan juli 2017 Indutrade AB, en internationell industrikoncern med inriktning på industriell teknikförsäljning. WLK ingår i affärsområdet ’Industrial Components’ men fungerar som ett självständigt bolag med decentraliserat ägarskap.

WLK LinkedIn Följ oss på LinkedIn

I vår företagsbroschyr kan du läsa mer om WLK, våra belysningslösningar och projekt vi har varit involverade i.

WLK företagsbroschyr

Produkter & försäljning

Vi är agent och distributör för Tridonic GmbH i Österrike i Norden och Baltikum.
Vår konsoliderade försäljning på Norden & Baltikum uppgår till mer än 300 MSEK för Tridonic. Vi är även distributör av artiklar från Welight, Lumitech, Bticino, Feno, Ledon och BJB. Läs mer om våra varumärken.

Våra kunder består huvudsakligen av tillverkare av belysningsarmaturer, elgrossister, elinstallatörer och fastighetsägare. Våra lösningar och produkter är ofta föreskrivna av landets ledande elkonsulter och ljusplanerare.
Från våra sju försäljningskontor i kombination med vårt effektiva distributionslager i Rosersberg betjänar vi snabbt kunderna i Norden & Baltikum. WLK är medlem i Belysningsbranschen och deltar aktivt i debatten om miljöpåverkan och energieffektivisering. Vi följer och påverkar den snabba tekniska utvecklingen, där nya energieffektiva ljuskällor samt energibesparande applikationer introduceras i snabb takt.

Framtiden med Internet of Things – IOT

Tillsammans med Tridonic utvecklar vi nu den nya IOT-tekniken och satsar mycket på att skapa och erbjuda tekniska lösningar med tillhörande servicetjänster för drift, underhåll samt övervakning. Allt för att fastighetsägaren ska få god kontroll på sina byggnader.
Den nya tekniken som baserar sig på IP begränsar sig inte till belysning utan öppnar upp en fantastisk plattform för åtkomst till realtidsdata i byggnader.
Vår målsättning är högt satt och formuleras i WLK Vision & Mission.

Välgörenhet & ideell verksamhet

Bolaget har under många år haft god tillväxt och lönsamhet och Wennerström Ljuskontroll AB har idag högsta betyg gällande kreditvärdighet. Vinstmedel återinvesteras i huvudsak i fortsatt organisk tillväxt. Med personalens fulla stöd har bolaget därutöver tagit initiativ till grundandet och finansieringen av ett Medical Center i en by med ca 200 invånare i bergstrakterna i Nepal. Vi bidrar även till ambulansdonationer i olika utsatta delar av världen. Under 2014 påbörjades även ett arbete med ett nytt Health Center i Jaigaon, ett av Indien mest utsatta områden. Tack vare att Wennerström Ljuskontroll AB’s verksamhet fortsatt utvecklas positivt har vi beslutat att fortsätta stödet till Kjell Borneland Foundation även under kommande år för att de ska känna trygghet i ett årligt ekonomiskt stöd från oss i samband med fullföljning av existerande projekt och planering av nya projekt.

Sponsring av Team Rynkeby välgörenhetsprojekt 2023

Team Rynkeby är ett internationellt välgörenhetsprojekt som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till förmån för svårt sjuka barn. År 2023 är WLK silversponsor för att stödja arbetet med att samla in pengar till Barncancerfonden.

Följ med i vårt välgörenhetsarbete och läs mer om organisationerna:

Läkarmottagning Health Center och vattenprojektet

Sponsring av Team Rynkeby 2023

Ambulansdonation till Marocko 2011 (pdf)

Sammanfattning av humanitära projekt 2007-2014

www.ambulancedonation.com

www.kbfoundation.eu