Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre och vattenprojektet

Stöd till Läkarmottagning ”Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre” i Indien

forwebdonation2

Kjell Borneland Foundation som Wennerström Ljuskontroll tidigare sponsrat med uppbyggnaden av ett medicinskt center i Nepal och transporter av Ambulanser till Marocko, bygger en skola ”Kjell Borneland Academy” i ett av Indiens mest utsatta områden. Wennerström Ljuskontroll erbjöd sig igen att ge ett sponsorbidrag som används för uppförandet av en byggnad inom skolområdet som inrymmer ett Health Centre. Mottagningen innehåller två rum varav det ena är för läkarundersökning, det andra för medicinsk hjälp (akutmottagning). Om förutsättningarna finns ska skolbyggnaden även innehålla ett bibliotek och en framtida datasal.
”Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre” i Jaigaon är den första i sitt slag då det tidigare inte fanns en enda skola i Jaigaon och Jalpaiguri området som även har en sjukmottagning för de fattiga invånarna, barn och vuxna. Sjukmottagningen hjälper till med gratis undersökningar av fattiga barn och andra fattiga patienter i området innan beslut tas om flytt till annat sjukhus om svårare skador. Sjukmottagningen hjälper även med mindre skador och sjukdomar. Förutom ett medicinsk första stöd, är mottagningen även ett centrum för hälsomedvetenhetsprogrammet som ska ge kunskap om sanitet och renlighet till byborna i Jaigaon.

14 februari 2014
H-r-skall-Wennerstr-m-Ljuskontroll-AB-Health-center-uppf-ras

Platsen för Wennerström Ljuskontroll AB Health center väljs ut.

15 februari 2014
Kjell Borneland ger över donationspengarna från Wennerström Ljuskontroll AB för uppstarten av byggandet av sjukmottagningen inom skolområdet.

I början av april 2014
Grunden för Wennerström Ljuskontroll AB Health center läggs.

2017
Rent och friskt dricksvatten finns indraget till skolbyggnaden.

FoundationpillarHealthcentrdiggingup

 

10 december 2018
Wennerström Ljuskontroll AB Health center invigs. Under invigningen av Hälsocentret fanns den lokala tv-stationen Bengal-News på plats och gjorde intervjuer. Nyheten var stor i hela Västbengalen.

Maj 2019
Utvecklingen på skolan går framåt och elevantalet har ökat till ca 120. Med förbättrade faciliteter blir skolan mer och mer känd i området och har ett gott rykte.

För att läsa mer om de pågående projekten besök Kjell Borneland Foundations hemsida.

Du kan även läsa ett reportage om Kjell Borneland Academy från december 2018 i magasinet Connecting Nations.

 

Oktober 2019

Elevantalet fortsätter att öka och är nu uppe i 145 elever. Skolan har idag nya fräscha byggnader, fina målningar, ljusa klassrum, bibliotek, gröna gräsytor, gungor, leksaker och en skolledning som tar väl hand om eleverna. Elevernas hemmiljö ser helt annorlunda ut än deras skolmiljö. Fattigdomen i denna del av Indien är utbred och obeskrivbar.

 

December 2019

Wennerström Health Centre invigdes för ett år sedan och dom har nu en sjuksköterska/ skolsköterska på plats tre förmiddagar i veckan. Detta är en unik förmån för skolans elever, lärare och även elevernas föräldrar som kostnadsfritt kan få hjälp med allmänvård, rådgivning och ”småsaker” de annars inte kunnat få. Sjukvården i denna del av Indien är starkt eftersatt.

En tjejgrupp har startats för flickor på skolan i syfte att ge information om puberteten etc.

Det har också genomförts synundersökningar på samtliga skolans elever, i samarbete med Lions Club lokalt. (affisch på bilden). Dålig syn upptäcktes bland flertalet elever, som bör kontrolleras mer grundligt. Vi på Wennerström Ljuskontroll AB har under flera år funnits med som ett stort och uppskattat stöd till de projekt som drivs på skolan Kjell Borneland Academy.

 

Februari 2022

Arbetet på skolan fortsätter inför det nya skolåret och för flera av eleverna var det dags för examensskrivning. Samtidigt är det nya barn som börjar på skolan och det hålls en Welcome Week för dem.
I och med det nya skolåret utökas också skolan med en klass 8, den högsta klassen, där 4 elever går. Förhoppningen är att den ska utökas med fler barn som kan värvas till skolan.

Mars 2023

Under året som gått har Skolans hälsocentral ”WLK Health Center” fungerar mycket väl och skolsköterskan Rangita Biswakarma för noggranna journalen över skolans samtliga elever.

Under detta år är målet att ordna med skolbuss till eleverna. Flera av skolbarnen går till fots 1-2 timmar varje morgon för att ta sig till och från skolan. Skolledningens önskemål har varit att få hjälp med inköp av en minibuss med plats för ca 10 personer. Utöver en utbildad chaufför till bussen kommer alltid en lärare att finnas under transporterna för att säkerställa att alla som är elever kommer med vilket utgör en trygghet för föräldrar och deras barn.

 

Nyhetsbrev juni 2014 från Kjell Borneland Foundation
Länk till hela nyhetsbrevet

Nyhetsbrev december 2016 från Kjell Borneland Foundation
Länk till hela nyhetsbrevet

Nyhetsbrev december 2018 från Kjell Borneland Foundation
Länk till hela nyhetsbrevet

Nyhetsbrev maj 2019 från Kjell Borneland Foundation
Länk till hela nyhetsbrevet

Nyhetsbrev oktober 2019 från Kjell Borneland Foundation
Länk till hela nyhetsbrevet

Nyhetsbrev februari 2022 från Kjell Borneland Foundation
Länk till hela nyhetsbrevet

 

Läkarmottagning. ”Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre”

En läkarmottagning har även uppförts. Den nya byggnaden består av två våningar med nya klassrum på övre våningen. På bottenvåningen uppförs en läkarmottagning med väntrum för skolans elever, elevernas familjer, personal och de bybor som aldrig tidigare haft råd att besöka en läkare/ sjuksköterska. Alla undersökningar av elever och lärare blir kostnadsfria och utomstående personer som bor i skolans närområde behöver inte heller betala någon avgift när de besöker läkarmottagningen. Skador och sjukdomar som ofta drabbar byborna består vanligtvis av; ormbett (ofta med dödlig utgång) malaria, lunginflammation, skärskador, uttorkning, diabetes och andra sjukdomar som kräver läkarbesök. Avtal har ingåtts med Anandalok Hospital i staden Siliguri för mer komplicerade sjukdomar.

Fortsatt arbete med skolan och hälsocentret

Med hjälp av en svensk volontär, en sjuksköterska, som kom på besök till skolan under november till december 2018 så kan en journalföring påföras liksom tonårssamtal med skolbarnen. Biträdande rektorn på skolan får också instruktioner om hur de ska väga och mäta barnen. Två läkare från Jaigaon har utlovat att kostnadsfritt utföra enklare hälsoundersökningar för elever, lärare och elevernas familjer och att vara behjälpliga med råd och synpunkter.

I skolbyggnaden finns även ett skolbibliotek fullt utrustat med möbler, litteratur och Ipads för studier. Även skolgården har blivit uppdaterad vilket lett till att skolan nu har Rörelse på schemat där både elever och lärare deltar.

Under 2019 kom stödet från WLK att koncentreras till sjukvårdsmaterial, bemanning och delvis utbildning av personal till hälsocentret.
Och under första delen av året har skolbiblioteket har utökats med referenslitteratur, fler sportartiklar har inskaffats, lek och undervisningsmaterial till ”kindergarten” har förnyats.
Skolan har köpt och placerat ut brandsläckare och informationsskyltar för utrymning i händelse av brand samt haft information och utrymningsövningar.
På skolans hälsocenter ”Wennerström Health Centre” fortsätter arbetet med att behandla skolans elever. Vid behov får skolan även besök av läkare, optiker och tandläkare som gratis hjälper elever, lärare och elevernas familjer.
Hälsocentret har även fått mer utrustning. Och åtta vattenkranar har installerats utanför toaletterna som byggdes förra året och skolans flickor och pojkar har separata toaletter.

http://www.kbfoundation.eu/help-us-build-a-health-centre.php

Under pandemiåren har skolsköterskan besökt eleverna i hemmen för att där förvissa sig om att eleverna och föräldrarna överlevt.

Skolans personal liksom elevernas familjemedlemmar har även tillgång till rådgivning samt enklare behandlingar vilket är en otrolig tillgång för det lilla samhället Chhota Mechiya Busty. Under året har vaccinationer samt ögonundersökningar funnits tillgängliga på ”WLK Health Center” för byns samtliga invånare.

Skolsköterska WLK health center

Vattenprojektet
Under hösten 2016 var borrningen av friskt vatten på skolområdet klart. Borrningen gick ner till 200 meters djup där glaciärvatten från Himalayas berg i Bhutan letar sig fram. Vattenprojekt är efterlängtat och ger elever, elevernas familjer och andra bybor stor glädje. I och med avslutandet av Vattenprojektet i början av 2017 då en elektrisk pump monterades, pumphus färdigställdes, anslutningar av vattenledningar, kranar och tappar ordnades och vattentestet blev godkänt kunde vattnet släppas på till glädje för skolans elever, lärare, föräldrar till skolbarnen samt närboende som aldrig haft friskt dricksvatten. Fler än 200 personer får nu tillgång till friskt dricksvatten.
Projektet blev möjligt tack vare en privat donation av Göran och Ewa Wennerström i Strängnäs.

http://www.kbfoundation.eu/donate-for-water.php

 FirstfloorPlanKBA-Healthcen