Nyheter

ready2mains™ från tridonic talar om för strömmen hur den ska kommunicera

Tridonics protokoll ready2mains™ använder nätkabeln för att överföra information, ready2mains_250enkelt, tillförlitligt och professionellt. Armaturer kan konfigureras och ljusregleras direkt via elnätets kablar genom att koppla in en ready2mains™ Gateway. Armaturtillverkare kan konfigurera sina armaturer med ready2mains™ vilket sparar tid och ger en ökad flexibilitet. ready2mains™ sänker produktions- och installationskostnader och minskar även riskerna för fel.
Konfiguration via elnätet – Enkel anslutning, säker konfiguration
ready2mains™ är det enkla sättet att konfigurera exempelvis utgångsströmmen i LED-armaturer. Det gäller både dimbara och icke dimbara LED-driftdon. ready2mains™ Programmer kan enkelt integreras i existerande produktionstester hos en armaturtillverkare eller användas av en installatör i samband med installation vilket minskar risken för fel med färdiga konfigurationsscript som enkelt kan laddas ner i LED-driftdonet.

Ljusreglering via elnätet – mindre kabeldragningar
ready2mains™ är det professionella sättet att ljusreglera via elnätet för att dimmra ljuset och spara ready2mains_Gateway_235energi. Det enda som krävs är att man bestyckar armaturen med de nya LED-driftdonen från Tridonic med ready2mains™ och installerar en ready2mains™ Gateway i den aktuella lokalen. Det krävs inga nya ledningsdragningar i taket då det existerande elnätets ledningar används för kommunikationen vilket ger en mycket kostnadseffektiv installation med ljusreglering ned till 1 % ljusnivå vid användande av PREMIUM driftdonen från Tridonic.

LED-driftdon med ready2mains
ready2mains™ gränssnittet gör det möjligt att konfigurera och ljusreglera LED-driftdon utan någon ytterligare kabeldragning. Tridonics nya generation TALEXXconverter PREMIUM är den första serien av driftdon som har ready2mains™ gränssnittet. LED-driftdonen kan därmed konfigureras och ljusregleras via elnätet ner till 1 %. Därutöver finns one4all-gränssnittet med DALI, DSI, switchDIM och corridorFUNCTION. Den nya serien av LED-driftdon TALEXXconverter PREMIUM har mycket högre effektivitet och låga standby-förluster.ready2mains_programmer_235
LED-driftdonsserien TALEXX PREMIUM har utformats för att passa den snabba utvecklingen inom LED-tekniken. Driftdonen erbjuder en stor flexibilitet med det nya digitala ready2mains-gränssnittet. Ready2mains använder den befintliga elnätskabeln för överföring av data.
Med en bra ljusreglering är LED-driftdonsserien TALEXXdriver EXCITE en kostnadseffektiv och professionell lösning för effektivt utbyte i befintliga installationer och för användning till nya installationer. EXCITE-donen erbjuder fördelarna med icke dimbara enheter men kan ljusregleras (15-100 %) och konfigureras via ready2mains
Armaturtillverkare, elkonsulter och potentiella användare drar alla fördel av den nya driftdonserien. TALEXX PREMIUM serien kan anpassa sig till olika belysningskrav med en hög grad av flexibilitet antingen via one4all gränssnittet eller via det digitala ready2mains™ gränssnittet som möjliggör överföring av digital data direkt via elnätskablaget. Att uppgradera existerande icke dimbara armaturinstallationer till den senaste LED-generationen är enkelt med ready2mains™ då ingen ny kabeldragning behövs.ready2mains_drivers_250
Med ready2mains™ Programmer är det möjligt att konfigurera driftdon med justerbara utgångsströmmar och integrera dessa i existerande produktionstestutrustningar. Dataöverföringen som sker via enkel fasstyrning är snabb och säker då ingen manuell åtgärd krävs. Strömmen kan konfigureras i 1 mA steg för att uppnå exakt det ljusflöde som behövs. Upp till fem driftdon (max. 400 W) kan konfigureras parallellt.
Enkel integrering i automatiserade arbetsflöden resulterar i stora potentiella besparingar vid produktion av LED-armaturer.

Se hur ready2mains fungerar

Ljusreglering via elnätet

Konfiguration via elnätet