Hotel Kungsträdgården, Stockholm

Ny belysningsstyrning för renoverade Hotel Kungsträdgården

2015 öppnade det nyrenoverade Hotel Kungsträdgården i Stockholm. Byggnaden från 1700-talet innehåller hotell- och restaurangverksamhet. Miljöerna i hela fastigheten har en känsla av gemytlighet med en varm ton hos belysningen. I restaurangen finns ett atrium som bjuder på känslan att vara utomhus och inomhus på samma gång. En imponerande blickfång är här den gigantiska kristallkronan som hänger flera meter upp och bjuder på ett vackert glödljussken.

Säsongsbetonad styrning av belysning

För att styra belysningen belysningen används DALI-system och driftdon från Tridonic via vilken olika scenarion och scheman skapats både i atriumet och utomhus för fasadbelysningen som består av LEDtape från Welight och driftdon från Tridonic. Åtta olika scener används under dagen och de skiftar beroende på säsong. Att styra belysningen beroende av årstid var en viktig del då det stora glastaket i atriet ger olika dagsljusnivåer under sommaren, våren/hösten och vintern. Personalen kan även manuellt styra belysningen genom scener som “Event”och “Städning”.