Östermalms saluhall, Stockholm

Ny modern belysning, i gammal stil för den renoverade Östermalmshallen

Östermalms Saluhall har efter flera års arbete med renovering och utbyggnad i gammal stil blivit utrustad med toppmodern

Logo svenska ljuspriset

Vinnare av svenska Ljuspriset 2021

belysningsteknik. Wennerström Ljuskontroll har levererat DALI-styrsystem och LED-driftdon från Tridonic samt LEDtape från Welight.

Efter flera år står den vackra gamla miljön färdig med ljusinstallationer som använder ny LED-teknik

Projekteringen påbörjades redan 2014 och i mars 2020 invigdes den nya saluhallen. Projektet är väl genomarbetat med bland annat renovering och uppdatering av gamla armaturer till den nya LED-tekniken. En fantastisk miljö med fina ljusinstallationer både inomhus och utomhus.

WLK skapade även belysningslösning för den tillfälliga saluhallen placerad på Östermalmstorg under tiden för renoveringen av den nya.

Juryns motivering löd:
”Forna tiders gastronomiska Mecka har återskapats, och med modern ljusteknik förmedlas en känsla av både exklusivitet och livfullhet. Genom utsökt balans mellan dagsljus och miljöljus ges lokalen ett luftigt intryck, medan armaturer med historisk anknytning skapar intimitet, orienterbarhet och struktur. Med stor omsorg gestaltas en sömlös övergång mellan rymd och småskalighet. En mästerlig hantering av ljuset skapar atmosfär så naturligt att det verkar ha funnits där i mer än 100 år.”