Nyheter

Tredje generationens utomhus driftdon med NFC-gränssnitt


Tridonics senaste generation LED-driftdon för utomhus och industri finns nu med NFC-gränssnitt (Near Field Communication). NFC-tekniken är trådlös och används för rationell programmering av olika parametrar i armaturproduktionen och tillåter att upp till 20 LED-driftdon konfigureras samtidigt vilket sparar mycket tid. Efterjusteringar kan även göras efter installation via NFC, ready2mains eller DALI-2.

Flexibla inställningar för driftdonen

EXC3 donen finns med olika effekter 14, 24, 40, 60, 90, 135 och 200 W och ADV3 donen finns med 14, 24, 40 och 60 W uteffekt. Utgångsströmmen kan ställas mellan 100–500 mA för 14 W donen och mellan 200–1050 mA för övriga effekter. Konfigurering kan göras via NFC med programvaran companionSUITE eller via ready2mains programmeraren. EXC3 donen kan även programmeras med masterCONFIGURATOR i en PC via USB-DALI-2 gränssnittet.

 

LED-driftdonen är dimbara från 5–100% via nätspänningen (inputDIM). chronoSTEP2 funktionen kan även användas för att definiera olika dimnivåer vid olika tidpunkter under dagen. Detta kan användas för att reducera ljusnivån under natten eller vid andra tidpunkter.

Förbättrat skydd för driftdon och LED-moduler

De nya utomhus driftdonen har speciella skyddsmekanismer för de anslutna LED-modulerna. Den uppgraderade Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+) triggas om nätspänningen avviker från den definierade nominella spänningsområdet. Vid underspänning dimmas LED-modulen med 10% och stängs av om matningsspänningen understiger 80 V eller överstiger 280 V. Donet startar sedan automatiskt när en specifik nivå uppnås igen. Utökat skydd mot termisk skada fås via ett nytt   temperaturskydd (ETM) med en extern temperatursensor (NTC). Om temperaturen överskrider den konfigurerbara temperaturnivån så reduceras utgångsströmmen och därmed sänks ljusnivån eller stängs av helt. Utöver detta finns skyddsfunktioner mot intern övertemperatur (ITG), spänningspeak på upp till 10kV samt skydd mot kortslutning, överbelastning och öppen krets.