Nyheter

Trådlöst nödljussystem från Tridonic – enkel testning och underhåll av befintliga system

Moderna nödljus- och säkerhetsbelysningar kräver central övervakning och automatiserad testning av individuella armaturer. I många befintliga anläggningar med nödljusbatteri i armaturerna så är de inte uppkopplade och därmed finns ingen central övervakning. För att uppdatera befintliga system med nödljusarmaturer med EM PRO nödljusdriftdon har det tidigare krävts extra kabeldragning. Nu erbjuder Tridonic ett trådlöst nödljussystem baserat på basicDIM Wireless Bluetooth mesh-nätverk och den nya DALI-2 controllern sceneCOM evo. Detta är en väldigt kostnadseffektiv lösning och möjliggör att man alltså kan kombinera trådbundna och trådlösa enheter som alla styrs av DALI. Systemet är lämpligt både för uppgradering och renovering i befintliga byggnader med nödljusarmaturer som har EM PRO nödljusdriftdon och vid nyinstallation. Systemet uppfyller alla gällande standarder relevanta för nödbelysning

Nödljus- och säkerhetbelysningssystem är en viktig del inom byggnadssäkerhet. Systemen måste regelbundet kontrolleras av utbildade specialister och statusen måste dokumenteras i en testlogg. För att säkerställa att test- och underhållsarbeten dokumenteras på korrekt sätt kräver fler och fler länder central övervakning och kontroll för automatiserad testning av nödljusbatterier i armaturer. Detta inkluderar central rapportering av driftberedskap såsom funktionstest och batteristatus.

Eftermontering av belysning i befintliga byggnader är svår

För operatörer av nödbelysning kräver en central testanläggning intensiv planering och innebär höga kostnader. För befintliga system kan central övervakning endast implementeras genom att installera ytterligare ledningar vilket är både tids- och arbetskrävande och i värsta fall inte ens möjligt.

Tridonics nya trådlösa nödbelysningssystem kan integreras i befintliga och nya installationer utan att det behövs extra kabeldragning i byggnaden. Nödljusarmaturen måste dock uppdateras med en trådlös enhet som ansluts till 230V och kopplas till EM PRO DALI-ingången. Det trådlösa systemet ger lägre kostnad tack vare enklare planering och driftsättning, samt minskad mängd kabelmaterial.

Systemets uppbyggnad och funktion

Tridonic använder basicDIM Wireless systemet som ryggrad i den nya lösningen som är fullt kompatibel med Casambi ecosystem, vilket ger en trådlös anslutning av nödljusarmaturer via ett felsäkert Bluetooth Low Energy mesh-nätverk utan några ytterligare kablar eller strukturella förändringar. Det trådlösa nätverket kopplas in på DALI genom att ansluta basicDIM Wireless G2 passive module som konfigureras med mjukvaruprofil DALI-gateway. Tridonics nya DALI-2 controller sceneCOM evo kan nu kommunicera med de trådlösa nödljusarmaturerna. Upp till 192 armaturer kan anslutas till varje sceneCOM evo controller. sceneCOMevo blir alltså den centrala enheten som styr funktionstester, batteritester och hanterar testdata. Test- och systemdata från sceneCOM evo nås via det lokala nätverket med webbläsare i PC eller surfplatta.

Automatisk testning och loggbok med en knapptryckning

I konventionella installationer utan central övervakning måste kvalificerad personal kontrollera alla nödljusarmaturer i byggnaden manuellt genom att testa dem individuellt och dokumentera status.
Med sitt trådlösa nödbelysningssystem ger Tridonic byggnadsoperatörer och elingenjörer en enkel lösning som automatiskt kontrollerar nödljusinstallationen med förbestämda intervall och registrerar statusen för varje armatur i det trådlösa nätverket.

Utöka sceneCOM-systemet för stora installationer

sceneCOM evo kan även användas för stora installationer med hjälp av flera styrenheter, såsom byggnader på ett stort campus eller butiker i en galleria. Med webbapplikationen em-LINK v2 kan upp till 200 sceneCOM evo-styrenheter anslutas och därmed kan 38 400 individuella armaturer hanteras. em-LINK v2 har ett enkelt användargränssnitt för att kontrollera statusen på respektive sceneCOM evo. Fastighetsförvaltaren kan reducera sina kostnader genom mindre resande och effektivare överblick av systemet i olika byggnader och filialer. Fastighetsförvaltaren behöver enbart skicka servicetekniker till byggnaden vid fel för att byta ut enskilda systemkomponenter.