Nyheter

DALI möter basicDIM WirelessTridonic har lanserat tre nya trådlösa basicDIM Wireless moduler

Tridonic länkar samman den trådbaserade DALI-lösningen med sitt Casambi Bluetooth-baserade basicDIM Wireless (bDW) system genom användande av en basicDIM Wireless G2 passive modul som gateway. En professionell DALI-installation kan således enkelt expanderas med trådlös teknik som ger stor flexibilitet då det inte krävs någon ytterligare kabeldragning.

En bDW G2 passive modul ansluten till varje DALI-krets används som en översättare mellan DALI och Bluetooth meshnätverket. Väl installerad indikeras de trådlösa komponenterna i DALI-2 Application Controller på samma vis som de trådbundna DALI/DALI-2 komponenterna. Det är även möjligt att integrera Tridonics styrsystem mot överordnade styrsystem för en hel byggnad (sk BMS). Att utöka en installation med basicDIM Wireless är mycket enklare och reducerar mängden material som krävs. Samtidigt är själva belysningssystemet mer flexibelt. Belysningskoncepten kan anpassas till nya förutsättningar och krav med bara några enkla steg.

Tre nya moduler för ultimat flexibilite
Tridonic har utvecklat tre nya trådlösa moduler för olika applikationer:

  1. Med en intern DALI-strömförsörjning på 10 mA, 1 tryckknappsingång och en kompakt design är den nya aktiva basicDIM Wireless G2 Module lämplig för installation i armatur eller för integration i en infälld apparatdosa. Befintliga eller nya armaturer och tryckknappar kan enkelt anslutas trådlöst till systemet utan fysiska styrledare.
  2. Den nya basicDIM Wireless G2 passive module utan en internbussförsörjning ger möjlighet att anslutas på en befintlig DALI krets med strömförsörjning, har en kompakt design och kan enkelt integreras i en infälld apparatdosa eller i en armatur. Enheten har 4 potentialfria ingångar för tryckknappar. Notera att de 4 potentialfria ingångarna blir egna noder meshnätverket och kan styra valfria bDW enheter inom samma meshnätverk.
    Med 4Remote BT appen kan man även välja olika profiler för en modul. I kombination med DALI-2 application controllers som Tridonic sceneCOM S eller sceneCOM evo (för stora system) kan passiv modulen användas som en länk mellan den trådbundna DALI-installationen och den trådlösa basicDIM Wireless mesh nätverket
  3. Den aktiva basicDIM Wireless SR module med en intern DALI-strömförsörjning på 50 mA kan styra upp till 25 DALI driftdon som en belysningsgrupp. Enheten har även 1 trycknappsingång med upp till 5m anslutningsledare och kan kompletteras med separat dragavlastning, vilket gör den enkel att installera i undertak. Enheten kan även kopplas mot ett överordnat trådlöst meshnätverket för att styras centralt. Notera att trycknappsingången blir en egen nod i meshnätverket och kan styra valfria bDW enheter inom samma meshnätverk. Ingen speciell kabeldragning av styrledare krävs, vilket sparar tid och minskar installationskostnaderna.

Typisk applikation för bDW moduler: Trådlös nöd- och säkerhetsbelysning 

Förutom att komplettera en befintlig belysningsanläggning med trådlösa armaturer och trådlösa tryckknappar så kan Tridonic erbjuda trådlös uppkoppling av nödljus med central styrning av tester och statusrapportering till sceneCOM evo DA2 som är Tridonics nya DALI-2 application controller.

Med de nya trådlösa modulerna kan Tridonic leverera ett trådlöst system för nöd- och säkerhetsbelysning som uppfyller kraven. Med basicDIM Wireless som ryggrad kan trådlös anslutning tillhandahållas för nödljus- och säkerhetsarmaturer via ett felsäkert nätverk utan ytterligare kablar eller strukturella förändringar. Systemet styrs av en eller flera sceneCOM evo DA2-styrenheter. I detta fall används bDW passiv modulen som en DALI gateway. Deras kompakta form gör dem enkla att integrera i nödljus- och säkerhetsarmaturer.