Nyheter

Tridonic lanserar LED-driftdon med lumDATA

 

Tridonic har lanserat LED-driftdon med ”lumDATA”-etiketten. Dessa driftdon uppfyller de tre väsentliga dataspecifikationerna i D4i-standarden, nämligen DALI-2 del 251, 252 och 253. De gör det möjligt för projekt som inte kräver komplett D4i att ändå få tillgång till diagnostiska data som inte går att få med konventionella DALI-driftdon.

 

Tridonic introducerar märkning lumDATA på dimbara DALI LED-driftdon som motsvarar delar av D4i standarden. lumDATA består av DALI-2 delarna 251, 252 och 253. Dessa dataspecifikationer reglerar lagring och distribution av vitala data samt enhets- och energianvändningsdata. All denna data är viktig information i byggnader då det underlättar drift och underhåll av armaturer samt gör det enklare att spåra energianvändning och diagnosticera fel.
Med lumDATA tillhandahåller Tridonic intressant data från dimbara LED-driftdon som kan utläsas av DALI-2 Application Controllers i vanliga DALI-2 installationer inomhus. LED driftdon med lumDATA gör det möjligt för projekt som inte kräver komplett D4i att ändå få tillgång till diagnostiska data som inte går att få med konventionella DALI-driftdon.

Armatur identifieringsdata enligt DALI-2 Part 251 gör det enklare att tilldela armaturer under installation, drift och hantera underhåll. Data ger fastighetsskötaren en effektiv övervakning och underlättar driftsättningen i samband med byggnation.

Energidata enligt DALI-2 Part 252 lagrar och vidarebefordrar data för varje armatur. Fastighetsägare, fastighetsskötare och hyresgäster kan därmed övervaka och rapportera energianvändningen för en hel belysningsanläggning.

Diagnostiska data enligt DALI-2 Part 253 gällande drifttid och driftdonens temperatur för varje armatur. Detta förenklar hantering av klagomål och felavläsningar från defekta enheter.
LED-driftdon med lumDATA ger kunderna möjligheten att kontinuerligt övervaka och optimera sina belysningssystem.

lumDATA för D4i-standard