Nyheter

IoT:s möjligheter till bättre ventilation och luftkvalitet

WLK driver tillsammans med Locum, Vasakronan, Stockholms stad, Förvaltaren, SISAB, REQS System och Softhouse ett utvecklingsprojekt inom IoT (Internet of Things). Projektets fokus är att med hjälp av sensorer förbättra kvaliteten och effektiviteten vid kontroller av ventilation och luftkvalitet. I detta projekt har man valt att avgränsa sig till ventilation och luftkvalitet, men ser framöver att IoT ger stora möjligheter att även användas vid övriga kontroller och besiktningar i fastigheter och byggnader.

Projektets mål

Målet med projektet ”IoT:s möjligheter till bättre besiktningar och kontroller” är att med hjälp av sensorer i fastigheter som följer den senaste utvecklingen inom IoT (Internet of Things) förbättra kvaliteten och effektiviteten på genomförda kontroller kopplat till ventilation och luftkvalitet.

För mer information, kontakta gärna Marcus Björkman, WLK Solutions Manager