Tridonic

Tridonic är en världsledande leverantör av ljusteknik och erbjuder sina kunder högsta kvalitet, tillförlitlighet och energibesparing med hjälp av intelligent hårdvara och mjukvara. Som global innovatör för ljusbaserad nätverksteknik utvecklar Tridonic framtidssäkra och skalbara lösningar, som är funktionella och ekonomiska, till armaturtillverkare, fastighetsförvaltare, systemintegrerare, projektörer och många andra kundgrupper.

Tridonic har en lång erfarenhet av teknikutveckling och här följer några viktiga milstolpar:

1956 – Start utveckling av magnetiska reaktorer för lysrör
1978 – Lansering av det första elektroniska driftdonet för lysrör.
1991 – Introduktion av digitalt dimbart driftdon för lysrör, DSI – Digital Signal Interface
2001 – Start av produktion TALEXX LED moduler med COB–teknik – Chip On Board
2011 – Introduktion av TALEXX LED system för allmänbelysning med ställbar färgtemperatur

Läs mer på Tridonics hemsida