Nyheter

Stöd till ny Läkarmottagning ”Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre” i Indien

Kjell Borneland Foundation som Wennerström Ljuskontroll tidigare sponsrat med uppbyggnaden av ett medicinskt center i Nepal och transporter av Ambulanser till Marocko, bygger nu en skola ”Kjell Borneland Academy” i ett av Indiens mest utsatta områden. Wennerström Ljuskontroll erbjöd sig då igen att ge ett sponsorbidrag som kommer användas för uppföra en ny byggnad inom skolområdet som ska inrymma ett Health Centre. Mottagningen skall innehålla två rum varav det ena är för läkarundersökning, det andra för medicinsk hjälp (akutmottagning). Om förutsättningarna finns ska skolbyggnaden även innehålla ett bibliotek och en framtida datasal.
”Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre” i Jaigaon kommer bli den första i sitt slag då det i dagsläget inte finns en enda skola i Jaigaon och Jalpaiguri området som även har en sjukmottagning för de fattiga invånarna, barn och vuxna. Sjukmottagningen kommer hjälpa till med gratis undersökningar av fattiga barn och andra fattiga patienter i området innan beslut tas om flytt till annat sjukhus om svårare skador. Sjukmottagningen ska även hjälpa till med mindre skador och sjukdomar där elever, föräldrar och skolans lärare kostnadsfritt erbjuds en hälsokontroll och behandling av lättare sårskador, avmaskning och synundersökning. De skolbarn som visar sig vara undernärda kommer att få extra näringstillskott. Förutom ett medicinsk första stöd, kommer mottagningen även att vara centrum för hälsomedvetenhetsprogrammet som ska ge kunskap om sanitet och renlighet till byborna i Jaigaon.

14 februari 2014
Platsen för Wennerström Ljuskontroll AB Health center väljs ut.
15 februari 2014
Kjell Borneland ger över donationspengarna från Wennerström Ljuskontroll AB för
uppstarten av byggandet av sjukmottagningen inom skolområdet.
I början av april 2014
Grunden för Wennerström Ljuskontroll AB Health center läggs.
Maj 2015
Wennerström Ljuskontroll AB Health center förväntas vara klart.

För att läsa mer om de pågående projektet besök Kjell Borneland Foundations hemsida.

Utdrag ur nyhetsbrev juni 2014 från Kjell Borneland Foundation
Länk till hela nyhetsbrevet
Läkarmottagning. ”Wennerström Ljuskontroll AB Health Centre”
En läkarmottagning är även under uppförande och beräknar bli klar under kommande vinter. Den nya byggnaden består av två våningar med nya klassrum på övre våningen. På bottenvåningen uppförs en läkarmottagning med väntrum för skolans elever, elevernas familjer, personal och de bybor som aldrig tidigare haft råd att besöka en läkare/ sjuksköterska. Alla undersökningar av elever och lärare blir kostnadsfria och utomstående personer som bor i skolans närområde behöver inte heller betala någon avgift när de besöker läkarmottagningen. Skador och sjukdomar som ofta drabbar byborna består vanligtvis av; ormbett (ofta med dödlig utgång) malaria, lunginflammation, skärskador, uttorkning, diabetes och andra sjukdomar som kräver läkarbesök. Avtal har ingåtts med Anandalok Hospital i staden Siliguri för mer komplicerade sjukdomar.

Skolbarn Kjell Borneland Academy Kjell Borneland med brännskadad elev

http://www.kbfoundation.eu/wlahealthcentre.html

Vattenprojektet
Under hösten 2016 var borrningen av friskt vatten på skolområdet klart. Borrningen gick ner till 200 meters djup där glaciärvatten från Himalayas berg i Bhutan letar sig fram. Vattenprojekt är efterlängtat och ger elever, elevernas familjer och andra bybor stor glädje. Fler än 200 personer får tillgång till friskt dricksvatten när hela arbetet med vattenprojektet står klart. Det som nu kvarstår för att vattenförsörjningen till skolan skall bli komplett är en elektrisk pump, pumphus och diverse vattenledningar som skall dras in till skolan.
Projektet blev möjligt tack vare en privat donation av Göran och Ewa Wennerström i Strängnäs.

http://www.kbfoundation.eu/donateforwater.html